W dniu 18.03.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:

 

"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Koronowska – Opławiec w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj"

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00019430/01 w dniu 18.03.2021 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/436729

ID postępowania: 436729