W dniu 14.12.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy w 2021 r.

Nr sprawy 074/2020,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 766130-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (074_2020 SIWZ).

Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2020 r., godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Małgorzata Gorzkiewicz - tel.: +48 52-582-27-97.

W dniu 22.12.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust.5 UPZP.

W dniu 08.01.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.