W dniu 02.12.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2021 roku-Zadanie 1 -częsc pólnocna, Zadanie 2- częśc południowa”

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 760478-N-2020, zamieszczone w BZP w dn. 02.12.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z załącznikami.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2020 godz: 10:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania godz: 11:00

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Monika Sangórska  - tel.: 52-582-27-69,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail):Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu  11.12.2020 r. Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o  zmianie ogłoszenia  Nr 540541289-N-2020, zamieszczone w BZP w dn. 11.12.2020 r.,

2. ZMIANĘ nr 1 treści SIWZ zgodnie z art.38 ust 4 i 6 UPZP

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2020 godz: 10:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania godz: 11:00

 

W dniu 11.12.2020r. Zamawiajacy w poniższym pliku zamieszcza WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 11.12.2020r.

 

W dniu 18.12.2020r.  Zamawiający w poniższym pliku, zgodnie z art. 86 ust 5 UPZP   zamieszcza INFORMACJE z OTWARCIA OFERT.

 

W dniu 02.02.2021r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1- północnej oraz części 2- południowej.

 

W dniu 19.03.2021r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w części I- północnej.