W dniu 12.11.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, segregowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych w 2021r.”

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 609147-N-2020, zamieszczone w BZP w dn. 12.11.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.11.2020 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Aneta Bartkowiak - tel.: 52-582-27-76,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail):Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu 17.11.2020 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza Wyjaśnienia treści SIWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

 

W dniu 20.11.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku, zamieszcza informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 09.12.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.