W dniu 13.08.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa chodników przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy (Program BBO).”,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 573501-N-2020 z dnia 13.08.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.08.2019 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest:
  Monika Sangórska- tel.: (52) 582 27 69,

 

W dniu 26.08.2020 r w plikach poniżej Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytanie wraz ze Zmianą nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.08.2020 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2019 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

W dniu 31.08.2020 r w pliku poniżej Zamawiający zamieszcza Informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust 5 UPZP.

W dniu 28.09.2020 r. w pliku poniżej Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.