Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 08.12.2017 r.

Szczegółówe informacje w załącznikach poniżej.

Termin składania ofert w dniu: 28.12.2017 r do godz. 10:00

Termin otwarcia - w dniu składania o godz: 10:30

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. 
ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Monika Konopka - tel.: +48 52-582-27-69,
2. 
ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Zenon Burzych - tel.: +48 52-582-27- 18,
Ewa Jucha- tel.: +48 52-582-27- 22.

 W dniu 28.12.2017 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 10.01.2018 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania 1 i Zadania 2.