Pełna nazwa zadania: 054/2016 Budowa ulic w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj: Zadanie 1 - Budowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy; Zadanie 2 - Budowa ulicy Gawroniej w Bydgoszczy

 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: "Budowa ulic w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj: Zadanie 1 - Budowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy; Zadanie 2 - Budowa ulicy Gawroniej w Bydgoszczy"

Numer sprawy: 054/2016

W dniu 09.12.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach: 1. ogłoszenie o zamówieniu BZP Nr 363801 - 2016 z dn. 09.12.2016 r., 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2016 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej): Monika Konopka - tel.: 52-582-27-69,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Magdalena Pakalska - tel.: 52-582-27-72 (zadanie 1 - Budowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy); Mateusz Sznajdrowski - tel.: 52-582-27-75 (zadanie 2 - Budowa ulicy Gawroniej w Bydgoszczy).

W dniu 13.12.2016 r., Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza ZMIANĘ NR 1 SIWZ.

W dniu 22.12.2016 r., Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 2 treści SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.12.2016 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

W dniu 02.01.2017 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP (tj. "informacja z otwarcia ofert") dla zadania 1 - Budowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy i zadania 2 - Budowa ulicy Gawroniej w Bydgoszczy.

 

W dniu 06.02.2017 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 2 Budowa ulicy Gawroniej

W dniu 21.02.2017 r. Zamawiajacy zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 1 Budowa ul. Pijarów