W dniu 08.12.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP Nr 362734-2016 z dn. 08.12.2016,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2016 r., godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1.ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):
Przemysław Mikołajczyk - tel.: 52-582-27-97,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
Edyta Radzieja - tel.: 52-582-24-50,
Anna Koźlińska - tel/ 52-582-27-40.

W dniu 19.12.2016 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 23.12.2016 r., Zamawiający, w poniższych pliku, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.