Numer sprawy: 056/2016

W dniu 07.12.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa paliw płynnych w 2017 r . - benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP 361593-2016 z dn. 07.12.2016,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2016 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno-prawnych (dot. procedury przetargowej): Aneta Bartkowiak - tel.: 52-582-27-76,
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Grzegorz Trzciński - tel.: 52-582-27-95

 

W dniu 16.12.2016 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 28 grudnia 2016 r. Zamawiający zamieszcza informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty dla części I i II zamówienia.