Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 21.11.2016 r.

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu  23.11.2016 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2016 r. o godz. 10:30

 Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2016 r. o godz. 08:00

W dniu 24.11.2016 r .Zamawiający zamieścił w pliku poniżej odpowiedzi na pytania
 z dnia 23.11.2016r.

 W dniu 05.01.2017 r. zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu
w zakresie części II

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.