Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych wraz z urządzeniami ITS zlokalizowanymi
na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 roku

Numer sprawy: 050/2016

W dniu 18.11.2016 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E).

W związku z powyższym, Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE w dniu 18.11.2016 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (050_SIWZ).

Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w SIWZ jest dostępna na stronie internetowej
Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

 

Termin składania ofert upływa w dniu 02.12.2016 r., godz. 12:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

Osobami i uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Dariusz Radzimski - tel.: +48 52-582-27-13,

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer faks: +48 52-582-27-77.

 

W dniu 05.12.2016 r. Zamawiający zamieszcza (w poniższych plikach) informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 23.12.2016 r. Zamawiający zamieszcza w poniższych plikach "Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty", zgodnie z art. 92 ust. 2 UPZP.