Drukuj

Podstawowe zasady przewozu bagażu i zwierząt

1. Rodzaj bagażu i zwierząt dopuszczonych do przewozu:

2. Sposób przewozu bagażu

3. W pojazdach nie wolno przewozić:

4. Przewóz rzeczy i zwierząt wymienionych w pkt 1 jest zwolniony z opłat.
5. Opłata dodatkowa za przewóz niedozwolonego bagażu wynosi 114,00 zł.