Drukuj

strefa-parkOd 1 lutego (zgodnie z uchwałą Rady Miasta) w Bydgoszczy obowiązują nowe stawki za parkowanie w centrum miasta.
Dodatkowo wprowadzone zostały również zmiany przy zakupie abonamentu mieszkańca w Strefie Płatnego Parkowania

Oprócz dotychczas wymaganych dokumentów (adres zameldowania, własność pojazdu) przy zakupie abonementu należy również udokumentować fakt rozliczania podatku dochodowego w Mieście Bydgoszczy.
Takie zasady obowązują też w wielu innych miastach w Polsce np. w Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Rzeszowie i Krakowie.


Zgodnie z uchwałą dokumentem potwierdzającym rozliczenie za rok poprzedni podatku dochodowego od osób fizycznych w Mieście Bydgoszczy są:


- pierwsza strona zeznania PIT za rok poprzedni poświadczona przez urząd skarbowy stosowną pieczęcią – w przypadku osobistego złożenia zeznania w urzędzie skarbowym (do wglądu) lub

- wydruk Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), potwierdzającego złożenie zeznania PIT za rok poprzedni przez Internet, wraz z wydrukiem pierwszej strony tegoż zeznania zawierającej wygenerowany numer referencyjny zgodny z identyfikatorem UPO, lub

- zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, w którym wskazano obszar Miasta Bydgoszczy jako miejsce zamieszkania i składania zaznania podatkowego, potwierdzające fakt złożenia za rok poprzedni stosownego zeznania podatkowego, lub

- zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, w którym wskazano obszar Miasta Bydgoszczy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego, potwierdzające fakt nieuzyskania dochodów w roku poprzednim,

- w terminie do dnia 30 kwietnia przedkładający dokumenty może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim,

Szczegółwe informacje dotyczące zmian w Strefie Płatnego Parkowania znajdują się TUTAJ