Drukuj

for-2Poprawiła się sytuacja komunikacyjna w obrębie prowadzonych robót. Wielu kierowców wybrało alternatywne trasy, a natężenia ruchu na ulicach wokół budowanych mostów znacznie spadło. Ruch odbywa się wolniej, ale płynnie i bez zakłóceń. Sytuację monitorujemy na bieżąco, badamy potoki pasażerów i dostosowujemy sygnalizację świetlną do natężeń.

Mniejszych ruch na Fordońskiej
We wtorek 14 września (w porównaniu do poniedziałku 13 września -czyli pierwszego dnia wprowadzonych zmian) liczba pojazdów w godzinach porannego i popołudniowego szczytu znacznie spadła na [*dane na podstawie czujników ITS zamontowanych w nawierzchni jezdni]:

- ul. Fordońska kierunek centrum – w porannej godzinie szczytu spadek liczby pojazdów o ok 20%; w popołudniowym szczycie spadek natężenia ruchu o 10%
- ul. Fordońska w kierunku Fordonu – 10-15% mniej pojazdów

Z uwagi na fakt, że układ drogowy to niejako układ naczyń połączonych, spadki natężeń w obszarze prac wywołały zwiększenie liczby pojazdów na innych arteriach Miasta:
- ul. Wyszyńskiego – średni wzrost natężeń o 10%
- ul. Kamienna – średni wzrost natężeń o ok. 10%

Podczas prowadzonych przez ZDMiKP standardowych objazdów dróg, zaobserwowano również zwiększenie liczby pojazdów na ul. Zamczysko i ul. Skłodowskiej-Curie.

Obecne w miejscach gdzie zaobserwowano zwiększone natężenia pojazdów prowadzone są działania optymalizacyjne przez centrum sterowania ruchem (ITS).
Dynamicznie, w zależności od natężeń ruchu, optymalizowany jest cykl sygnalizacji świetlnej i wydłużany jest sygnał światła zielonego (min: ul. Sporna, Kamienna).
Pomimo wahań natężeń ruchu, ruch w całym obszarze dotkniętym zmianami odbywa się obecnie bez większych zakłóceń.

for-5Więcej bydgoszczan korzysta z tramwajów do i z Fordonu
Tramwaje: w poniedziałek opóźnienia na połowie kursów (na tym odcinku) wynosiły od 8 do 10 minut a we wtorek 14 września czas przejazdu wydłużył się już tylko o 4 minuty.
Opóźnienia autobusów na ul. Fordońskiej (w poniedziałek) wynosiły ok. 15/20 minut a we wtorek z uwagi na zmniejszenie natężeń ruchu na ul. Fordońskiej opóźnienia te spadły o połowę do ok. 7-10 minut

Dziś (środa 15.09.2021) odnotowaliśmy kolejne spadki natężeń ruchu na u. Fordońskiej od ulicy Wyścigowej do ronda Fordońskiego.
Przejazd pojazdów w godzinach porannego szczytu ul. Fordońską (w obu kierunkach) odbywał się bez większych zakłóceń.
Przejazd odcinka objętego pracami w zakresie ruchu tramwajowego i autobusowego był zdecydowanie znacznie szybszy.

for-1Ruchu w obrębie realizowanej inwestycji stabilizuje się.
Cały czas monitorujemy sytuację w celu wprowadzenia ewentualnych dodatkowych usprawnień w ruchu.
Przez najbliższe kilka miesięcy nie zmieni się oczywiście zakres utrudnień przy samym moście Kazimierza Wielkiego (ronda tymczasowe), co wynika z prowadzonych tam robót oraz braku innych dróg alternatywnych.

Nie wykluczamy jednak zmian zarówno w optymalizacji ruchu jak i funkcjonowaniu komunikacji publicznej, jeżeli pojawią się dodatkowe utrudnienia i sytuacja będzie tego wymagała. Warunkiem wprowadzenia jednak jakiekolwiek długoterminowej zmiany, jest zebranie dokładnych danych o ruchu i funkcjonowaniu komunikacji publicznej w dłuższym okresie czasu tj. ok. 2 tygodni aby bazować na danych powtarzalnych a nie losowych.

Na bieżąco śledzimy sytuację komunikacyjną w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem terenu realizowanych inwestycji.
Szczegółowy opis zmian w organizacji ruchu oraz mapy poglądowe znajdują się TUTAJ

for-3
Najważniejszym elementem nowej inwestycji będą dwa nowe obiekty mostowe (tramwajowy i drogowy) zlokalizowane przy istniejącym moście w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. Konstrukcja dla tramwajów znajdzie się pomiędzy jezdniami. 
Dodatkowo w ramach tej inwestycji powstaną też nowe skrzyżowania, nawierzchnie, torowiska, chodniki, drogi rowerowe i nasadzenia.

Koszt zadania to prawie 154 mln zł.
Zakończenie prac planowane jest jesienią 2023 roku.
Zadanie jest zrealizowane przy wsparciu unijnym.