Drukuj

Sieć na pięć

Od stycznia 2016 r., w związku z uruchomieniem nowej trasy tramwajowej do Fordonu, planowane jest wprowadzenie wielu zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zaprojektowany, nowy układ komunikacji zakłada zwiększenie znaczenia obsługi pasażerskiej z wykorzystaniem tramwajów. W związku z tym, niezbędna jest też korekta układu linii autobusowych.

SIEĆ NA PIĘĆ:
- 55 linii komunikacyjnych,
- "piątka" główną linią tramwajową do Fordonu,
- częstotliwość kursów wszystkich linii podzielna przez 5 - przejrzysty rozkład jazdy,
- 5-minutowa częstotliwość kursów na trasie Fordon - centrum,
- 10 regularnych linii tramwajowych (2x5).

 

W dniach 12 – 25.10.2015 r. projekt planowanych zmian w sieci połączeń został wyłożony do publicznego wglądu mieszkańcom Miasta Bydgoszczy. Wnioski dotyczące propozycji zmian w przedłożonym projekcie były przyjmowane drogą elektroniczną i tradycyjną w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej od dnia 12 października do dnia 25 października 2015 r.

We wniosku, oprócz zakresu proponowanych zmian, należało wskazać ich uzasadnienie. W związku z koniecznością zbilansowania budżetu na realizację przewozów transportu publicznego w Bydgoszczy, proponowane zmiany nie mogły skutkować kolejnym zwiększeniem poziomu zaplanowanej pracy przewozowej.

Rozpatrywane były wnioski kompletne zawierające pełne dane kontaktowe do osoby (lub stowarzyszenia / firmy) składającej wniosek, tj. imię i nazwisko (nazwa stowarzyszenia / firmy wraz z podpisem osoby reprezentującej jednostkę), adres zamieszkania, kontaktowy numer telefonu oraz w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną, adres e-mail.

Łącznie, w wyżej wymienionym terminie, złożono 230 kart konsultacyjnych zawierających 525 wniosków i propozycji. Wnioski w przeważającej większości akceptowały proponowane zmiany oraz dotyczyły wprowadzenia korekt w projekcie związanych z indywidualnymi potrzebami Zainteresowanych. Złożone wnioski dotyczyły również dostosowania rozkładów jazdy do potrzeb zakładów pracy i szkół.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej przeanalizował wszystkie złożone wnioski. Po szczegółowym przeanalizowaniu oczekiwań mieszkańców zaktualizowano projekt dotyczący nowej sieci połączeń o możliwe (pod względem technicznym, jak i ekonomicznym) do wprowadzenia zmiany. Należy mieć na uwadze, że składane wnioski zawierały często sprzeczne i wykluczające się względem siebie sugestie i propozycje. Decyzja o ostatecznym kształcie zmian często była więc kompromisem pomiędzy możliwościami budżetowymi a oczekiwaniami większej grupy Zainteresowanych i były każdorazowo weryfikowane pod kątem wpływu na kompleksowy rozkład potoków pasażerskich na sieci komunikacyjnej.

W nawiązaniu do projektu wyłożonego do wglądu mieszkańcom Miasta Bydgoszczy wprowadzono następujące, podstawowe zmiany w projektowanej siatce połączeń.

Komunikacja tramwajowa:

Komunikacja autobusowa:

Szczegółowy opis zmian zaprezentowano w załączonym opisie.

Załączniki:
Pobierz plik (Opis podsumowanie.pdf)Opis zmian - 2016[ ]2119 kB
Pobierz plik (Schemat-2016-krzywe.pdf)Schemat topograficzny 2016[ ]2317 kB
Pobierz plik (Schemat-tr-2016.pdf)Schemat tramwajowy 2016[ ]363 kB