Miejsce: ul. Hetmańska (na wysokości posesji nr 31, 33)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac, zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy i odcinkowa likwidacja kontraruchu rowerowego (w związku z pracami ruch dwukieunkowy zostanie również wprowadzony na ul. Mazowieckiej). Rozpoczęcie prac: 2023-12-05

Planowany termin zakończenia: 2024-04-30