Miejsce: ul. Wyszyńskiego/most Pomorski

Inwestor:

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: uszkodzenie nawierzchni przed mostem Pomorskim prawdopodobnie z uwagi na trwające w pobliżu prace wodociągowe (MWiK) - Uwaga: w trybie nagłym został wyłączony prawy pas ruchu na moście - w kierunku ronda Toruńskiego (przy hotelu). Ruch wszystkich pojazdów został przeniesiony z jezdni zachodniej na torowisko mostu Pomorskiego. Przejazd torowiskiem na moście, będzie funkcjonował do czasu zakończenia badań oraz rozpoczęcia naprawy nasypu drogowego.

Planowany termin zakończenia: