Miejsce: ul. Skłodowskiej-Curie/Kurpińskiego

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - wystąpią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2023-11-13

Planowany termin zakończenia: 2023-12-11