Miejsce: ul. Babia Wieś (odcinek od skrzyżowania z ul. Toruńską do posesji przy ul. Babia Wieś 23)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - wystąpią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Uwaga: od 2023-11-20 jezdnia w miejscu prowadzenia prac bez przejazdu, wjazd na ul. Babia Wieś możliwy od drugiej strony ulicy, na wysokoścu posesji Toruńska 18, Rozpoczęcie prac: 2023-10-04

Planowany termin zakończenia: 2023-12-11