Miejsce: ul. Kolbego

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa zbiornika retencyjnego

Planowany termin zakończenia: 2023-12-11