Miejsce: ul. 11 Listopada (przy skrzyżowaniu z ul. Gdańską)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: prace będą prowadzone na południowej jezdni, pasie zieleni i ciągu pieszym. Uwaga: południowa jezdnia oraz łącznik zostaną zamknięte. W drugim etapie tj. od 2023-10-16 prace będą prowadzone dodatkowo na fragmencie północnej jezdni która zostanie również zamknięta. Na ul. 11 Listopada od łącznika ul. Gdańskiej do ul. Jodłowej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Odcinek od ulicy Gdańskiej do łącznika ul. Gdańskiej pozostanie jednokierunkowy - z odwróceniem kierunku ruchu w kierunku łącznika ul. Gdańskiej. Rozpoczęcie prac: 2023-09-13

Planowany termin zakończenia: 2024-04-30