Miejsce: ul. Gołębia (za skrzyżowaniem z ul. Piękną do ul. Gnieźnieńskiej)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: skrzyżowanie ulic Gnieźnieńska/Gołębia bez przejazdu oraz ul. Gołębia od skrzyżowania z ul. Gnieźnieńska do skrzyżowania z ul. Piękną bez przejazdu. Rozpoczęcie prac: 2023-09-11

Planowany termin zakończenia: 2023-12-11