Miejsce: ul. Ugory (na wysokości nr 2)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2023-09-11

Planowany termin zakończenia: 2023-12-12