Miejsce: ul. Nakielska (na wysokośc nr 117)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapowo, zostanie wykonana nawierzchnia tymczasowa. Uwaga: od 2023-10-23 jezdnia zostanie zwężona, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy kierowany przy użyciu sygnalizacji świetlnej. Rozpoczęcie prac: 2023-09-05

Planowany termin zakończenia: 2023-12-11