Miejsce: ul. Nakielska (na wysokośc nr 117)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace odtworzeniowe. Rozpoczęcie prac: 2023-09-05

Planowany termin zakończenia: 2024-05-24