Miejsce: ul. Staszica, Paderewskiego, Kopernika (rejon skrzyżowania)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac - wyznaczono objazdy, od 20230-09-07 zamknięty zostanie ruch na odcinku ul. Paderewskiego od ul. Mickiewicza do ul. Staszica ze skrzyzowaniem włącznie Rozpoczęcie prac: 2023-09-01

Planowany termin zakończenia: 2023-12-10