Miejsce: ul. Stawowa (za ul. Lotników)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac - wyznaczono objazd, w związku z pracami zostanie zamkniety odcinek miejsc postojowych wzdłuż ul. Stawowej. Rozpoczęcie prac: 2023-09-01

Planowany termin zakończenia: 2024-04-30