Miejsce: ul. Markwarta

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapowo, początkowo zostanie wykonana nawierzchnia tymczasowa, następnie tj. od 2023-08-28 jezdnia zostanie zwężona, ruch będzie prowadzony po jezdni tymczasowej. Rozpoczęcie prac: 2023-08-11

Planowany termin zakończenia: 2024-04-30