Miejsce: ul. Szymanowskiego (pomiędzy ul. Sportową a ul. Ogińskiego)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami: początkowo w pasie zieleni, nastepnie prace będą prowadzone na jezdni (zostanie zwężona z wykorzystaniem nawierzchni tymczasowej oraz zostanie zlikwidowana część miejsc postojowych) oraz części chodnika (przejście drugą stroną ulicy). W kolejnym etapie zostanie zamknięta częśc skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Chopina - wjazd od ul. Sportowej zostanie prawostronnie zajęty, w celu umożliwienia przejazdu zostanie założona nawierzchnia tymczasowa. W ostatnim etapie prace będą prowadzone w pasie zieleni oraz na części chodnika. Rozpoczęcie prac: 2023-08-04

Planowany termin zakończenia: 2023-12-11