Miejsce: ul. Filarecka 15-21

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone w 2 etapach: w pasie zieleni oraz na jezdni. W czasie prac na jezdni przejazd ulicą Filarecką przy posesji 15-21 nie będzie możliwy. Rozpoczęcie prac: 2023-09-12

Planowany termin zakończenia: 2024-04-30