Miejsce: ul. Grunwaldzka (na wys. ul. Wróblowej i ul. Zimorodkowej)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - wystąpią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2023-09-19

Planowany termin zakończenia: 2023-12-11