Miejsce: Al. Mickiewicza (przy ul. Gdańskiej oraz pomiędzy ul. 20 styczna 1920 r. i ul. Paderewskiego)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: w związku z pracami zostanie zamknięty odcinek jezdni południowej, na przejeździe pomiedzy jezdniami al Mickiewicza zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy aby zapewnić wyjazd z al. Mickiewicza, ul. 20 Stycznia 1920r. i ul. Słowackiego, w godzimach nocnych tj. od 23:30 do 03:30 możliwe jest czasowe wstrzymanie ruchu pojazdów i pieszych na odcinku jezdni północnej Al. Mickiewicza pomiedzy ul. 20 Stycznia 1920r. i ul. Paderewskiego na czas ustawienia dźwigu pod montaż prefabrykatów zbiornika (ruch kierowany przez sygnalistę). Rozpoczęcie prac: 2023-07-18

Planowany termin zakończenia: 2023-12-11