Miejsce: ul. Słowackiego (przy ul. Gdańskiej)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac, na części południowej jezdni Al. Mickiewicza oraz na ul. Słowackiego i części ul. 20 Stycznia 1920r. zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Rozpoczęcie prac: 2023-07-18

Planowany termin zakończenia: 2023-12-11