Miejsce: rejon parkingu pomiędzy ul. Grudziądzką i ul. Poznańską

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: prace prowadzone w rejonie parkingu który zostanie zamknięty, dodatkowo wystapią utrudznienia ruchu pieszego ze względu na zmniejszenie szerokości chodnika. Rozpoczęcie prac: 2023-07-10

Planowany termin zakończenia: 2023-12-11