Miejsce: ul. Witebska i ul. Odrzańska (w rejonie skrzyżowania)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - wystąpią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2023-07-20

Planowany termin zakończenia: 2023-12-11