Miejsce: ul. Kordeckiego (rejon zatoki parkingowej, przy ul. Dolina i Placu Poznańskim))

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: dostęp do miejsc parkingowych na końcu ulicy zostanie zamknięty. Rozpoczęcie prac: 2023-07-18

Planowany termin zakończenia: 2023-12-11