Miejsce: rejon skrzyżowania ulic Podgórna-Nowodworska-Ugory-Leszczyńskiego-Orla

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica ul. Podgórna bez przejazdu przy skrzyżowaniu z ul. Nowodworską i ul. Orlą, zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy w celu obsługi posesji. W drugim etapie prace będą prowadzone na ul. Orlej i ul. Nowodworskiej, przy skrzyżowaniu Podgórna-Nowodworska-Ugory-Leszczyńskiego-Orla - zostanie zamknięty fragment skrzyżowania. W związu z pracami nastapi zmiana trasy autobusu komunikacji miejskiej. Planowane rozpoczecie prac w tym etapie: 2023-09-11. Rozpoczęcie prac: 2023-06-26

Planowany termin zakończenia: 2023-12-11