Miejsce: ul. Stawowa w rejonie posesji nr 1 i 1c wraz z łącznikiem

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone w 2 etapach: w pierwszym etapie prace będą prowadzone na jezdni - Uwaga: ul. Stawowa bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac, w drugim etapie prace będą prowadzone na łaczniku ul. Stawowej i chodniku. Rozpoczęcie prac: 2023-06-26

Planowany termin zakończenia: 2023-12-11