Miejsce: ul. Gnieźnieńska (odcinek od ul. Fałata do ul. Jaskółczej i ul. Gołębia (skrzyżowanie z ul. Gnieźnieńską)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - prace wykończeniowe mogące powodować lokalne utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2023-06-01

Planowany termin zakończenia: 2024-04-30