Miejsce: ul. Gnieźnieńska (odcinek od ul. Fałata do ul. Jaskółczej i ul. Gołębia (skrzyżowanie z ul. Gnieźnieńską)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami: w pierwszym etapie prace będą prowadzone na skrzyżowaniu ulic Gnieźnieńska/Gołębia - Uwaga: skrzyżowanie bez przejazdu, następnie prace będą prowadzone na ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od ul. Fałata do ul. Gołębiej, nastepnie na odcinku od ul. Gołebiej do ul. Jaskółczej (Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac). Rozpoczęcie prac: 2023-06-26

Planowany termin zakończenia: 2023-12-11