Miejsce: ul. Polanka od ul. Połczyńskiej do ul. Swarzewskiej

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2023-06-01

Planowany termin zakończenia: 2023-12-15