Miejsce: ul. Rekinowa (od zakończenia drogi do ul. Jeziornej)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami, wystąpią lokalne utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2023-06-19

Planowany termin zakończenia: 2023-09-19