Miejsce: ul. Sułkowskiego/Dwernickiego

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone w chodniku i zieleni oraz obrębie skrzyżowania ul. Sułkowskiego i ul. Dwernickiego, Uwaga: ul. Dwrenickiego bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2023-06-12

Planowany termin zakończenia: 2023-12-15