Miejsce: Plac Weyssenhoffa (rejon wyspy centralnej, przy wyspie kanalizującej i na wlotach)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami w rejonie wyspy centralnej - w celu umożliwenia wjazdu pojazdów obsługujących budowę wykonano tymczasowy zjazd, wystąpią lokalne zwężenia jezdni i chodnika oraz zamknięcie części pasa ruchu dla rowerów. Rozpoczęcie prac: 2023-06-01

Planowany termin zakończenia: 2024-04-30