Miejsce: ul. Wyszyńskiego (pomiędzy ul. Chodkiewicza a ul. Fordońską/Jagiellońską), rejon ronda Fordońskiego i ul. Jagiellońskiej

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami w pasie zieleni, wystąpią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac (czasowe zamkniecia pasa ruchu). Od 2023-07-17 w rejonie ronda Fordońskiego prace w obrębie drogi dla pieszych i rowerzystów która zostanie zamknięta (z wprowadzeniem obejścia). Uwaga: na czas rozładunku materiałów w obrębie drogi dla pieszych i rowerów w północno-zachodniej części ronda Fordońskiego wystąpią czasowe wstrzymania ruchu przez sygnalistę. Rozpoczęcie prac: 2023-05-22

Planowany termin zakończenia: 2023-12-11