Miejsce: ul. Fordońska 404

Inwestor: Prywatny

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa zjazdu dla potrzeb obsługi komunikacyjnej - wystąpią lokalne zwężenia jezdni z pominięciem godzin szczytu tj. kierunek w stronę miasta od godziny 9.00, a w stronę Fordonu do godziny 13.00

Planowany termin zakończenia: 2023-04-09