Miejsce: ul. Witebska (na wys. ul. Odrzańskiej)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapowo, wystąpią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2022-02-15

Planowany termin zakończenia: 2023-04-28