Miejsce: ul. Niemcewicza 2 (Ogród Botaniczny)

Inwestor: UKW w Bydgoszczy

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa przyłączy wodociągowych wraz z demontażem istniejących - wystąpią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2022-11-14

Planowany termin zakończenia: 2022-11-30