Miejsce: ul. Smardzowa/Sosnowa

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej - wystąpią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2022-11-08

Planowany termin zakończenia: 2022-12-04