Miejsce: ul. Piotra Skargi/Konarskiego (rejon skrzyżowania)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: wystąpi lokalne zwężenie jezdni w miejscu prowadzienia prac. Rozpoczęcie prac: 2022-08-01

Planowany termin zakończenia: 2022-08-31