Miejsce: ul. Kasztelańska

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: wystąpi lokalne zwężenie jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2022-06-29

Planowany termin zakończenia: 2022-08-31