Miejsce: ul. Stroma

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - Uwaga: wystapią lokalne zwężenia jezdni w mijscu prowadzienie prac. Rozpoczęcie prac: 2022-05-30

Planowany termin zakończenia: 2022-06-30